Search form

Dân-số Ký 15:14

14Nếu một khách ngoại-bang kiều-ngụ trong các ngươi hay là một người nào ở giữa các ngươi từ đời nầy sang đời kia, dùng lửa dâng một của-lễ có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va, thì phải làm y như các ngươi làm vậy.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index