Search form

Dân-số Ký 15:23

23nghĩa là mọi điều chi Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se truyền cho các ngươi, từ ngày Đức Giê-hô-va truyền những điều-răn nầy cho và về ngày sau, trong những dòng-dõi sẽ đến của các ngươi, —

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index