Search form

Dân-số Ký 15:25

25Thầy tế-lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho cả hội dân Y-sơ-ra-ên, thì tội hội-chúng sẽ được tha, vì là một tội phạm lầm-lỡ và vì hội-chúng đã đem đến trước mặt Đức Giê-hô-va lễ-vật mình, tức là một của-lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, luôn với của-lễ chuộc tội đặng chữa sự lầm-lỡ mình.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index