Search form

Dân-số Ký 15:6

6Nhược bằng về một con chiên đực, thì ngươi phải dùng một của-lễ chay bằng hai phần mười ê-pha bột lọc nhồi với một phần ba hin dầu,

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index