Search form

Dân-số Ký 15:8

8Nhược bằng ngươi dâng một con bò tơ, hoặc làm của-lễ thiêu, hoặc làm của-lễ trả sự hứa-nguyện hay là làm của-lễ thù-ân cho Đức Giê-hô-va,

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index