Search form

Dân-số Ký 16:18

18Vậy, mỗi người lấy lư-hương mình để lửa vào, bỏ hương trên, rồi đứng tại cửa hội-mạc luôn với Môi-se và A-rôn.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index