Search form

Dân-số Ký 17:6

6Môi-se nói cùng dân Y-sơ-ra-ên, thì hết thảy trưởng-tộc, tùy theo chi-phái mình, đem nộp cho người một cây gậy, tức là mười hai cây. Gậy của A-rôn ở giữa các cây gậy khác.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index