Search form

Dân-số Ký 18:24

24Vì ta đã ban cho người Lê-vi làm cơ-nghiệp, những thuế một phần mười của dân Y-sơ-ra-ên dâng giơ lên cho Đức Giê-hô-va. Bởi cớ đó, ta đã phán về họ rằng: Họ sẽ không có cơ-nghiệp giữa dân Y-sơ-ra-ên.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index