Search form

Dân-số Ký 19:19

19Ngày thứ ba và ngày thứ bảy, người tinh-sạch phải rảy nước đó trên người bị ô-uế, và ngày thứ bảy người tinh-sạch sẽ làm cho người được sạch. Người đương được sạch phải giặt áo-xống mình, tắm mình trong nước, và đến chiều tối mới được tinh-sạch.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index