Search form

Dân-số Ký 19:9

9Một người tinh-sạch sẽ hốt tro con bò cái tơ đổ ngoài trại-quân, trong một nơi tinh-sạch; người ta phải giữ tro đó cho hội dân Y-sơ-ra-ên để dùng làm nước tẩy-uế: ấy là một của-lễ chuộc tội.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index