Search form

Dân-số Ký 2:10

10Ngọn cờ của trại-quân Ru-bên và những đội-ngũ mình, phải đóng về hướng nam. Quan-trưởng của người Ru-bên là Ê-li-su, con trai của Sê-đêu;

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index