Search form

Dân-số Ký 2:18

18Ngọn cờ của trại-quân Ép-ra-im và những quân-đội người phải đóng về hướng tây; quan-trưởng của người Ép-ra-im là Ê-li-sa-ma, con trai A-mi-hút;

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index