Search form

Dân-số Ký 20:10

10Môi-se và A-rôn truyền-nhóm hội-chúng đến trước hòn đá mà nói rằng: Hỡi dân phản-nghịch! hãy nghe, chúng ta há dễ khiến nước chảy từ hòn đá nầy ra cho các ngươi được sao?

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index