Search form

Dân-số Ký 21:21

Thắng dân A-mô-rít và vua Ba-san

21Vả, Y-sơ-ra-ên sai sứ-giả đến Si-hôn, vua dân A-mô-rít, đặng nói rằng:

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index