Search form

Dân-số Ký 4:37

37Đó là những người của các họ-hàng Kê-hát đã bị kê sổ, tức là hết thảy người hầu việc trong hội-mạc mà Môi-se và A-rôn kê sổ, y theo mạng của Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se truyền dạy.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index