Search form

Dân-số Ký 5:8

8Nếu người nầy không còn, và không bà-con nào để lãnh tang-vật đó lại, thì vật ấy sẽ về Đức Giê-hô-va, tức là về thầy tế-lễ, ngoại trừ con chiên đực về lễ chuộc tội mà thầy tế-lễ sẽ dùng đặng chuộc tội cho người mắc tội đó.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index