Search form

Dân-số Ký 5:9

9Phàm lễ-vật chi biệt riêng ra thánh mà dân Y-sơ-ra-ên dâng cho thầy tế-lễ, đều sẽ thuộc về người.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index