Search form

Dân-số Ký 6:14

14người phải dâng của-lễ mình cho Đức Giê-hô-va, tức là một con chiên con giáp năm không tì-vít, làm của-lễ thiêu, một con chiên cái giáp năm không tì-vít, làm của-lễ chuộc tội, và một con chiên đực không tì-vít, làm của-lễ thù-ân;

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index