Search form

Dân-số Ký 6:2

2Hãy nói cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: bất-luận người nam hay nữ, khi hứa-nguyện Na-xi-rê đặng biệt mình riêng ra cho Đức Giê-hô-va,

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index