Search form

Dân-số Ký 8:11

11A-rôn sẽ dâng người Lê-vi làm của-lễ do phần dân Y-sơ-ra-ên mà đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va, và họ sẽ được phần làm công-việc của Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index