Search form

Dân-số Ký 8:26

26người phải cứ giúp-đỡ anh em mình trong hội-mạc, coi-sóc việc chi đã giao cho, nhưng không nên làm công-việc nữa. Ngươi phải đối cùng người Lê-vi mà làm như vậy về chức-phận của họ.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index