Search form

Dân-số Ký 9:14

14Khi một khách ngoại-bang kiều-ngụ giữa các ngươi mà muốn giữ lễ Vượt-qua cho Đức Giê-hô-va, thì phải giữ theo lệ-định và luật-pháp về lễ Vượt-qua. Đồng có một luật-lệ cho các ngươi, cho khách ngoại-bang, và cho người nào sanh tại trong xứ.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index