Search form

Mark 3:7-8

Patara ghaeghaena, Yesu hivo taghotaghoi

7-8Yesu ana tauvotaghotagho maiteni hita vainameyehi ma hi nae Galili topana au gerahana. Ma rava maghamaghauhi, Yesu aiwaꞌi i kaukauweiya tuyeghana hi nonori aubaina mai: Judiya, Jerusalem, Idumea ma dobu ghehauhi, Jordan wairana au babagehauna, Tyre ma Sidon; anatapuhi, tauna awarina hi neꞌi. 9-10Yesu, rava maghamaghauhi ivi yawahanihi. Ma yamna aubaina da doridoriahi hivi am-dududu nae; tauna vodadanana aubaina. Tauna egha ita ghohei da hina gariuꞌumi. Aubaina da ana tauvotaghotagho i riwehi da waga hivo kaukauwei.

Topura Mark

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index