Search form

1 Thessalonians 3:3

3Baki nanankardi barri janarringka miku yangkalamba nanganbunanyi Godnanyi. Janarringka miku yangkalamba nanganbunanyi jala yalu yingkamukunyi manku kiji narringi. Narri jingkijbangka Kud, nyulu munyajbangka yalunya mankunkurri kiji ngambalangi. Nyulu munyajbangka yalunya.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index