Search form

1 Thessalonians 5:26

26Nurru manjijbangka jangkurr yalundurri bukambijuyngkurri christianmukuyngkurri narrindu. Maruka nurru muwa yalungi. Yalu barrinani bababanyamba ngambalaka, bukambijungangi ngambala kanyiyamuku nangangi Jesus Christkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index