Search form

1 Timothy 1:7

7Nulijba yalu milidimbawarrmuku yuwanyi, nanda yuwa jali wajba Musis Kudwanyi. Nulijba yalu milidimbikanyi nanankanyi yuwanyi, ngala miku yalimi jingkijba nanda yuwa. Miku yaliyi milidimba kunybanyi jangkurranyi nanankanyi yuwanyi. Miku. Jala yalu karu yingkamuku nanankanyi yuwanyi, baki miku yalimi jingkijba nanda yuwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index