Search form

1 Timothy 2:5

5Ngawamba yingamali nyulu duja Kud, miku yingkanyi. Wabula barri ngambala jungkuyi barrinani ngurranyimuku nangangi Kudkanyi, ngala Jisus Krayiswanyi nyulu yabimbaka ngambalanya jungunkanyi malumba nangandu Kudnyina. Ngawamba yingamalinyi nganinyiwanyi, Jisus Krayiswanyi, nyulu yabimbaka ngambalanya jungunkanyi malumba nangandu Kudnyina.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index