Search form

1 Timothy 3:1

1Ngayu karungka ninga duja. Jala nganinyi nulijba jungunkanyi barrinani malbu jurjkanyi milidimbikanyi yalunya, baki nanda kunyba. Nanda kunyba, jala nganinyi nulijba jungunkanyi barrinani malbu jurjkanyi. Nanda malbu jurjkanyi, janyulu waki kudanyu nangangi Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index