Search form

2 Thessalonians 3:14

14Yiningki jawudamukunyi, jayalu miku kuyu nayinda jangkurr. Yiningki jayalu yurlwa nanginkanyi jangkurranyi. Jaliyi yingka yurlwa nanginkanyi jangkurranyi, baki marda narrimi yurlwa nangangi. Marda narrimi miku mili jungku nangandu, baki yiningki janarri manyirrumba nanda nganinyi nani, baki janyulu kuyu nayinda jangkurr.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index