Search form

2 Thessalonians 3:3

3Jesus Christ, nyulu ngambalangi mambuka. Janyulu yabimba narrinya, jungunkanyi ngiruka nangangi, baki nanankardi barri janyulu marrimba narrinya mardarda yurrngumba barri. Baki miku nyuliyi wudumba narrinya nanangini balkiwanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index