Search form

2 Thessalonians 3:8

8Jalili nurru jungku narrindu, bakili nurru waki kudanyu barri. Yurrngumba nurrili waki kudanyu barri, kambana baki mungana, wudumbikanyi dungala nurrungi. Miku narriyanyi wajba nurrunya mamanyi baki jumbalanyi, ngala nurri waki dungalanyi wudumbikanyi nurrungi yaji.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index