Search form

2 Timothy 2:7

7Mankumanku nganyingka ngakinkanyi jangkurranyi, baki niyanginyi mambukawanyi, Jisus Krayiswanyi, janyulu wajba ninya kunybanyi kulajinyi jingkiykanyi ngaki jangkurr. Ninya janyulu wajba kunybanyi kulajinyi, baki janinji jingkijba bukamba jangkurr, milidimba jala ninga.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index