Search form

Acts 10:2

2Maruka nyuli muwa Kudkanyi. Nyuli, marda nangangi maninganja, jandanyi nangangi marda, maruka yali muwa Kudkanyi. Miku nyuli Ju, ngala Ruman nyuli. Ngala kandimba nyulili Jumuku, nanamuku jali yalu ngawamba bijal dungala yalunbu. Wajba nyulili yalunya kajanyi yajinyi. Yanyba nyulili mududu Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index