Search form

Acts 10:30

30Jananganjayi Bida Kurniliyuswanyi, “Yingkana wulaniyana ngayi yanyba mududu Kudkanyi. Nanamanji, bijal ngabungaburri yaji, jalili yalu yanyba mududu Kudkanyi, nanamanji ngayi yanyba mududu Kudkanyi, baki karrinja nyuli waluwa ngakindu. Bunyala jumbala nangangi, nyuli Yanjil Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index