Search form

Acts 10:32

32Manjijbakiyi nganinymuku kularriji Jubayurri, yalu wudumbiji nanda, nangangi niji Sayimin Bida. Jungku nyulu barrawuna kanjana. Nanda barrawu, nangangi barrawu Sayiminkanyi, jala nyulu yabimba yaji wabayudinyi.’ Nani yanybayi Yanjil ngaki.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index