Search form

Acts 11:1

1Nanamukunyi jali jungku Jirusalim, manku yali yaji. Manku yali nanda jangkurr, nanamukunyi kandimukunyi Jisuskanyi, marda nanamukunyi jali manjijba Jisuswanyi, manku yali yaji. Manku yali yingkamukuyngka langku, jali kuyu nanda jangkurr Kudkanyi. Kurniliyuswanyi marda kudiyawanyi ngurranyiwanyi, kuyu yali jangkurr Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index