Search form

Acts 11:14

14Yanyba janyulu jangkurr nganyi. Jala ninji kuyu nanda jangkurr, baki marrimba janinya mardarda Kudwanyi. Marrimba janarrinya mardarda, nganyi maninganja, marda nganyi jandanyi, marda bukambiju jala jungku nganyindu barrawuna.’ Nani yanybayi Yanjil nangangi Kurniliyuskanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index