Search form

Acts 13:52

52Ngala nanamuku jali kuyu nanda jangkurr Jisuskanyi, mirnarrijba yali nuwa. Mirnarrijba yali muwa, nanamuku krisjinmuku nanaba Yandiyuk, ngankijbangangi yalundu mankanyina Kunyba Ngarndu Kudkanyi.

Jungku Buli Yikuniyum

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index