Search form

Acts 13:8

8Ngala nanangini yarrbirrawanyi, nyuliyanyi kurrkunba mambuka mankunkanyi bulangi jangkurr. Mankumanku nangki yarrbirra mambukanyi, “Yiningki janyulu kuyu nanda jangkurr Jisuskanyi mambukawanyi. Jaliyi miku nyulu manku mili jangkurr Jisuskanyi, baki yiningki janyulu mudujba nanda jangkurr.” Nyuliyanyi kurrkunba mambuka mankunkanyi jangkurr.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index