Search form

Acts 14:25

25Wanbiya buli barrawuyabarrawuyanyina, niji Birka, burrandi nananyina yajina Bambiliya. Milidimba buli yalunya jali jungku nanaba. Milidimba buli nanankanyi jangkurranyi Jisuskanyi. Baki barlba buli mili kula Yadaliyayurri, wilina kanjana.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index