Search form

Acts 14:9

9Jungkuyi nanaba nanda nganinyi jali balki nukami. Manku nyuli Bul yanybikurri jangkurr Jisuskanyi. Kuyu nyuli nanda jangkurr. Jingkijba nyuli Bul, yuku nyulu kunymamba Bulwanyi. Ningkijbayi nanda nganinyi Bulwanyi. Jingkijba nyuli nanda nganinyi, nyuli kuyu nangangi jangkurr Jisiskanyi, baki yuku kunymamba nanda nganinyi Bulwanyi, yabimbangangi Jisuswanyi Bul ngiruka kunymambikanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index