Search form

Acts 16:3

3Nulijbayi Bul kuyunkanyi Dimudi nangandu, ngala miku Dimudi kaburr. Nangangi nijanganjinyi, nyuli Krik. Miku yaliya yabimba kaburrwaburr nanamukunyi Krikwanyi. Wudumbayi Dimudi Bulwanyi, baki nyuli yabimba nanda Dimudi kaburr, jingkijbangangi yali bukambijunyi Jumukunyi jali jungku nanaba, jingkijbangangi yali nanda Dimudi nangangi nijanganjinyi, nyuli Krik. Barriwa. Baki yali barlba nanamunanyi yajinanyi, Bul marda Silas, marda Dimudi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index