Search form

Acts 19:14

14Kudiya Jumuku, buwawakula yali, 7-barri. Nijanganjinyi yalungi nangangi niji Skiba, nyuli mambuka jurjkanyi Jukanyi. Yali manjijba wuwarrmuku mankanyinanyi nani. Yaliyanyi manjijba wuwarr, barrinani manjijbayi Bulwanyi, jali nyulu yanyba Jisuskanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index