Search form

Acts 19:32

32Ngala ngarrangarra yali muwa kudanyu barri, nanamuku jali karrinja malumba. Ngarrangarra yali muwa, baki kaya yali kudanyu barri. Yingkamuku yali kaya yingkanyi jangkurranyi. Yingkamuku yali kaya yingkanyi jangkurranyi, ngala yingkamukunyi miku yaliya jingkijba wanyingkanyi yali nanaba, wanyingkanyi nanaba yali kaya. Kaya yali bukambiju kudanyu barri, yingkanyi jangkurranyi, baki yingkanyi jangkurranyi. Kudukudunyi jangkurranyi yali kaya.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index