Search form

Acts 2:42

42Baki milidimba yalunyi yurrngumba kandimukunyi manjijba jali Jisuswanyi. Jungku yalili malumba, baki milidimba yalunjali jangkurranyi nanganginkanyi Jisuskanyi. Malumba yalili jungku. Milidimba yalunjali Jisuskanyi jangkurranyi, baki yanyba yalili mududu Kudkanyi. Jarrba yalili mama malumba marda.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index