Search form

Acts 20:16

16Karu nyuli nurrunya Bulwanyi, janyulu jila mili wayana, miku janyulu jilajba Yibisusyurri. Kangandijba janyulu Yibisus karriya. Yuwarlmba janyulu jila Milidusyurri. Nulijba nyuli barlkanyi dulu Jirusalimyurri. Nulijba nyuli wanbiyankanyi Jirusalim waluwa nanda wangarr, niji Bindikus.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index