Search form

Acts 20:19

19Jungku ngayi kunyba Kudkanyi. Waki ngayi Kudkanyi yurrngumba, ngala ngayi jungku narrinbu. Miku ngayiya yanyba kunyba jangkurr ngaki. Ngindu ngayi muwa yalungi Jumukuyngka, jali yalu yabimba kaja kiji ngaki.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index