Search form

Acts 22:12

12Jungku nyulili Damaskus, nganinyi nangangi niji Yananayis. Maruka nyuli muwa Kudkanyi. Nyuli jungku kunybana yuwana Musiskanyi. Yanyba yalili kunyba jangkurr nangangi bukambiju Jumuku, jungku jalili nanaba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index