Search form

Acts 23:16

16Ngala kardikardimba nyulu Bulwanyi, manku nyuli nanda jangkurr jukawanyi. Manku nyuli nanda jangkurr kurdanbikanyi Bul, baki jilajba nyuli barrawurri ngarrkadabawarrayngka. Ngankijba nyuli kalawunyi, baki jilajba nyuli nangandurri Bulyurri. Karu nyuli Bul nanankanyi jangkurranyi kurdanbikanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index