Search form

Acts 24:11

11Wanbiya ngayi Jirusalim wabula, barringa barri kujarra wik. Jilajba ngayi Jirusalimyurri briji Kudkanyi, marda yanybiji mududu Kudkanyi walkurranyina jurjina.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index